Đến với trường MN Yến Dương

Tháng Chín 1, 2015 10:17 sáng

Công đoàn trường đã tổ chức tuyên truyền tới 100% cán bộ giáo viên, nhân viên về ý nghĩa của “Tháng công nhân” trong đó tập trung vào chủ đề của “Tháng Công nhân” năm 2015 là “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động”.

– Tuyên truyền tới cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường để nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước; thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015); 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2015) và 129 năm ngày Quốc tế Lao động 01/5 (01/5/1886 – 01/5/2015).

– Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên công đoàn. CBNG&LĐ, khơi dậy, bồi đắp lòng yêu nước và cổ vũ tinh thần tự hào dân tộc, hướng về biên giới, biển đảo, chủ quyền của Tổ quốc.

– Tổ chức sinh hoạt công đoàn theo tháng để nắm bắt được tình hình đời sống của CBNG&LĐ trong trường.

– Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu “Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2015!” để tuyên truyền tại đơn vị.

– Công đoàn trường đã kết hợp với đội truyền thông của y tế dự phòng bắc kạn tổ chức được 01 buổi truyền thông về sức khỏe cho tất cả các chị em phụ nữ tại trường.

– Thực hiện Chương trình “Cùng công nhân vượt khó” với việc tổ chức chăm lo cho 02 cháu bị bệnh thiếu máu huyết tán, 01 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là con của người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hình thức hỗ trợ  bằng hiện vật, kết quả hỗ trợ được là 06 bộ  quần áo, 03 đôi dép, 03 thùng sữa.

– Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cho CBNG&LĐ.

– Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách như nâng lương, thâm niên, thai sản cho CBNG&LĐ, tổ chức thăm hỏi ốm đau kịp thời tới CBNG&LĐ.

– Tham gia các hoạt động do Công đoàn ngành GD&ĐT Ba Bể tổ chức.

Trên đây là báo cáo tổ chức các hoạt động trong “Tháng Công nhân” năm 2015 của công đoàn trường Mầm non Yến Dương.
IMG_20150408_154612